/ Luty 19, 2018/ Ogłoszenia parafialne

18.02.2018

NIEDZIELA

PIERWSZA

WIELKIEGO

POSTU

 

8.00

 

 

 

 

J

 

 

 

 

Do Bożej Op. i MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł. B. w rodz., oraz za + męża Edwarda o w. radość  w  P.

 

  9.30

 

PiP

 

Do Mił. Bożego o wieczną radość w Panu dla + Zbigniewa Konopskiego w 2-gą r. śmierci, oraz o zdrowie i bł. Boże w rodz.

 

  11.00

 

PiP

 

Do Mił. Bożego o wieczną radość w Panu dla + męża i ojca Ewalda w 14-tą r. śmierci, oraz za ++ rodziców z obu stron.

 

  15.00     PiP Nabożeństwo „ Gorzkich żali”.
PONIEDZIAŁEK

19.02.2018

18.00 J Za + matkę i babcię Anastazję o dar życia wiecznego w Panu, na pamiątkę Jej urodzin.
WTOREK

20.02.2018

17.30

 

J

 

Droga krzyżowa dla dzieci.

 

  18.00 J Do Bożej Op. i MBNP z podz.  za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże dla Leona z okazji  urodzin , oraz synów: Oskara i Marcela.
ŚRODA

21.02.2018

7.00

 

J

 

W int. Parafian.

 

  18.00 J Do Mił. Bożego za ++ rodziców i ++ zmarłych z rodziny.
CZWARTEK

22.02.2018

18.00

 

J Do MBNP i św. Józefa o zdrowie i bł. Boże w rodzinach: Kuzaj, Majer, Królik i Jochem, oraz za + ojca Tomasza Jochem w 2-gą r. śmierci, o wieczną radość w Panu.
PIĄTEK

23.02.2018

7.00

 

J

 

Za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

  17.30

 

J

 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

 

  18.00 J Do Bożej Op. i MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie w rodzinie, oraz za + matkę w 22 r. śm.,+ ojca,  żonę Irmgardę,  teściów,++ z pokr. i dusze opuszcz.
SOBOTA

24.02.2018

7.00

 

J

 

W pewnej int.

 

 

  18.00 J 1 Do Mił. B. o wieczną r. w Panu dla + teścia Gerarda w 26 r. śm., + matkę Helenę na pamiątkę urodzin, ojca Eugeniusza, teściową Łucję i ++ z obu stron, oraz o zdrowie i bł. B. w rodz.

2 Do Mił. B. za + męza i ojca Huberta w r. śm., ++ teściów Martę  i Augustyna, rodz. Helenę i Bronisława i szwagra Henryka

25.02.2018

NIEDZELA

DRUGA

WIELKIEGO

POSTU

8.00

 

 

 

 

 

J

 

 

 

 

 

Do Mił. Bożego za + Krystynę Kulik w 7-mą r. śmierci, ++ Henryka i Jana w 3-cią r. śmierci i ++ z rodziny, o dar życia wiecznego.

 

  9.30

 

PiP

 

Do Mił. Bożego za + męża Antoniego Ziaja w 9-tą r. śmierci,  ++ rodziców z obu stron i ++ z pokr. o wieczną radość w Panu.

 

  11.00

 

PiP

 

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Agnieszkę i Pawła, teściów Anastazję i Franciszka, siostrę Elżbietę, braci Jerzego i Norberta, wnuczka Patryka i ++ z rodziny, o w. radość w Panu.

 

  15.00 PiP Nabożeństwo „ Gorzkich żali”.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Dzisiaj po „sumie” spotkanie dla rodziców i dzieci komunijnych.

We wtorek droga krzyżowa  i Msza św. szkolna dla dzieci i spotkanie dla klas VI i VII.

W piątek o godz. 17.30 nabożeństwo Drogi krzyżowej z wypominkami za zmarłych.

W piątek Msza św. dla młodzieży i spotkanie dla klas II i III gimnazjum.

W przyszłą niedzielę przed kościołami zbiórka „do puszek” na misyjne dzieło pomocy

„ Ad Gentes”.

W niedziele Wielkiego Postu „ Gorzkie żale” o godz. 15.00 w kościele PiP.

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 

Krzysztof Brzezina zam. w Molnej i Kinga Musiał zam. w Lublińcu                          – zap. I

Andrzej Pruski zam. w Bodzanowicach i Iwona Przywara zam. w Sierakowie Śl.    – zap. I