/ Maj 8, 2023/ Ogłoszenia parafialne

 

07.05.2023 r.  

Niedziela

V Wielkanocna

8.00

 

 

 

J

 

 

 

Do Mił. B. o dar życia w. dla + ojca Stanisława z okazji imienin i  dla ++ mamy.

 

  9.30

 

PiP

 

Do Mił. B. i MB Łaskawej o dar życia w. dla + mamy Anny Kaczmarzyk w 9-tą r. śmierci i dla +  ojca Jana.

 

  11.00

 

PiP

 

Do Mił. B. o dar życia w. dla + ojca i dziadka Karola Borowskiego w 50-tą r. śm., oraz dla ++ mamy Janiny, braci, dziadków i krewnych, oraz o zdrowie i bł. B. w rodzinie.
08.05.2023 r.  

Poniedziałek

 

7.00

 

 

 

J

 

 

Św. Stanisława Bpa i M. Patrona Polski

Do KM o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników o Boże bł. dla żyjących i radość w. dla zmarłych z Róży Różańcowej

P. Doroty Kulik.

 

  18.00

 

J

 

Do KM o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników o Boże bł. dla żyjących i radość w. dla zmarłych z Róży Różańcowej

P. Heleny Fiirguth

09.05.2023 r.

Wtorek

17.00

 

   J

 

 

Do Mił. B. i MB Miłosiernej o dar życia w. dla

+ Jana Kaczmarzyk w 30-ty dzień po śmierci.

 

  18.00

 

J

 

Do Mił. B. za ++ rodz. Marię i Karola, teściów Annę i Wilhelma, męża Henryka, syna Maksymiliana, ++ szwagrów i ++ z rodz. Gruca i Trinczek, dusze op., oraz o zdrowie i bł. Boże w rodzinie
10.05.2023 r.

Środa

7.00

 

K

 

 

Z podziękowaniem za wsparcie duchowe dla Sióstr i dwóch koleżanek Małgorzat, oraz za + syna Artura i ++ z rodziny.

 

  18.00

 

J Do Mił. B. o dar życia w. dla + matki Gertrudy Pawlik w 9-tą

r. śmierci i ++ z rodziny,  oraz o zdrowie i bł. Boże w rodz.

11.05.2023 r.

Czwartek

7.00

 

J

 

W int. Parafian.

 

  18.00 J Do KM o bł. Boże i zdrowie dla żyjących sióstr i  oraz dar życia w. dla ++ sióstr z Róży R. P. Urszuli Mika, o powołania kapłańskie i zakonne , oraz o pokój na świecie.
12.05.2023 r.

Piątek

7.00

 

 

J

 

 

Do Mił. B. za + chrześniaka Andrzeja, dla ++ z rodziny, dla ++ księży Józefa, Bolesława, Andrzeja i Ojca Paulina Stanisława Jarosz.

 

  18.00

 

PiP

 

Nabożeństwo Fatimskie
13.05.2023 r.

Sobota

13.00

 

 

 

 

 

J

 

 

 

 

 

Do Bożej Op. i św. Anioła Stróża z prośbą o opiekę, zdrowie, bł. B. dla Mai Kruplin z okazji 1-ych urodzin, a także

dla Szymona Piotra Kuchorz w 1-wszą rocznicę urodzin.

 

  17.00

 

J

 

Do Mił. B. o dar życia w. dla + męża na pamiątkę urodzin i dla ++ siostry, brata, szwagra, dla dusz w czyśćcu cierp, oraz o zdrowie bł. B. w rodzinie.

 

  18.00 J Do KM o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników o Boże bł. dla żyjących i radość w. dla zmarłych z Róży Róż. P K. Sosnowskiej
14.05.2023 r.

Niedziela

VI Wielkanocna.

8.00

 

 

 

J

 

 

 

Do Mił. B. o dar życia w. dla + Janiny Świstackiej w 25-tą r. śmierci.

 

  9.30

 

PiP

 

Do Mił. Bożego o dar życia w. dla + męża i ojca Rudolfa, w kolejną r. śmierci dla ++ rodziców z obu stron i ++ z rodziny

 

  11.00 PiP Uroczystość 1-wszej Komunii św. Msza św. w int. dzieci przystępujących do 1-wszej Komunii św. i ich rodzin.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej Diecezji.

Dzisiejsze nabożeństwo majowe w kościele parafialnym o godz. 15.00.

W dni powszednie nabożeństwo w kościele św. Jana o godz. 17.30.

Sakr. Pokuty rano przed Mszą św., wieczorem przed nabożeństwem.

 

W piątek 12 maja nabożeństwo fatimskie –  o godz. 17.30 nabożeństwo majowe, o godz. 18.00 różaniec fatimski, później Msza św. i procesja.

 

W piątek 12 maja w Łowoszowie o godz. 19.30 spotkanie dla młodzieży.

 

W sobotę w Kolonii Łomnickiej odpust ku czci Matki Bożej Fatimskiej rano o godz. 10.00 Msza św. dla chorych, a wieczorem o godz. 18.00 suma odpustowa.

 

 

W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11.00 w kościele parafialnym Uroczystość 1-wszej Komunii św.

 

 

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby remontowe parafii.